KUYU İZNİ

Fasıl 351 (Kuyular Yasası) kapsamında, Kaymakamlıklar tarafından, kuyu kazılmadan önce ve/veya mevcut kuyuya temizleme izni verilmektedir.

Gerekli Evraklar:

  1. Taşınmaz mal koçanın aslı ve fotokopisi   
  2. 3 Adet yer planı (orijinal, Tapu Dairesi mühürlü)
  3. Kuyu açma veya ıslah etme ruhsatı dilekçesi (Form, memur huzurunda imzalanacaktır.)
  4. Başvuru sahibi kuyunun açılacağı veya ıslah edileceği arazinin sahibi veya sahipleri, bu hususta, arazi sahibi veya sahipleri bir tasdik memurunca gereğince tasdiklenmiş yazılı iznini almadıkça başvuruda bulunamaz.

Not: Bir kuyu, ruhsat tarihinden başlayarak on iki aylık bir süre içerisinde açılmalı veya ıslah edilmelidir.

İletişim

İlker Karter Caddesi
Gazimağusa / KKTC
Telefon : +90 392 366 5344
Faks      : +90 392 366 3807

 

Mesai

Pazartesi - Cuma 08.00-12.30 - 13.00-16.15
Perşembe 08.00-12.30 - 13.00-17.30
©2024 KKTC İçişleri Bakanlığı / Gazimağusa Kaymakamlığı